START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

İhtiyacınıza özel su arıtma çözümleri

Endüstriyel su arıtma cihazları

Endüstriyel su arıtma cihazları

Atık su arıtma sistemleri
Deniz suyu arıtma sistemleri
Su yumuşatma ve saf su arıtma sistemleri
Reverse osmosis, ters ozmoz sistemleri

Ev ve iş yerleri için su arıtma cihazları

Ev ve iş yerleri için su arıtma cihazları

Ev Tipi İçme Suyu Arıtma Cihazı
İşyeri İçin İçme Suyu Arıtma Cihazı

İçme suyu arıtma çözümleri

İçme suyu arıtma çözümleri

Ultrafiltrasyon sistemleri
Ultraviyole sterilizasyon sistemleri

Su arıtma ekipmanları ve sarf malzemeleri

Su arıtma ekipmanları ve sarf malzemeleri

Kimyasallar
- Reçine - Aktif Karbon - Antisklant - Klor - Tablet Tuz
Ekipmanlar
- Kartuş Filtre - Membran - Ultraviyole Lamba

Su Arıtma İşlemi Hakkında

İhtiyaca yönelik su arıtma cihazı seçmeden önce ham su kalitesi ile ilgili analiz yapılması gereklidir. Gerekli olan su arıtma sistemi,istenen ve ham su özellikleri karşılaştırılarak belirlenir.

Su, partiküller, organikler, tortu oluşturan tuzlar, klorin, kloramin, mikroorganizmalar, asitler, bazlar vb. kirleticiler içerir.

Kirleticiler su kaynağına göre değişiklik gösterebilir. Yüzey sularında partiküller fazladır. Yeraltı sularında kirleticiler daha azdır, Ancak kalsiyum ve magnezyumdan kaynaklı sertlik ve alkalinite yüksektir.

Firmamız tarafından sunulan su arıtma sistemleri üç grupta toplanabilir.

Ön arıtma sistemleri : Suyun tortudan, sertliğe neden olan minerallerden ve klordan arındırıldığı bölümdür.
Kartuş filtre, Tortu filtresi, Aktif karbon filtre, Su yumuşatma sistemleri

Ana arıtma sistemleri : Suda istenmeyen maddelerin filtrelendiği süreçtir.
Reverse Osmosis Sistemler

Son Arıtma Sistemi: Son Su Suda istenmeyen bakteri ve virüslerin arıtıldığı süreçtir.
Ultraviyole cihazı